logopedia

Przedmiotem badań logopedii jest ludzka mowa. Logopeda zajmuje się problemami, które utrudniają człowiekowi swobodną komunikację, kształtuje mowę, czuwa nad jej prawidłowością fonetyczną i gramatyczną. W jego gestii leży korekcja wszelkich wad wymowy i zaburzeń.

Kiedy do logopedy?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta ? jak najszybciej. Jeśli zauważycie jakiekolwiek niepokojące objawy. Jeśli Wasze dziecko jąka się lub ma problemy z prawidłowym formowaniem wypowiedzi lub jeśli zaczyna mówić zbyt późno. Konsultacja nie zaszkodzi. Natomiast gdy okaże się, ze problem faktycznie istnieje...a wasze obawy były słuszne - łatwiej będzie go skorygować u dwu ? latka niż pacjenta w wieku szkolnym.

Jak wykryć wadę?

Rodzic powinien obserwować swoje dziecko. Kiedy dziecko układa niepokojąco język podczas wymowy, nieprawidłowo wymawia głoski: "sz", "ż", "cz", "dż"i "r", które uchodzą za najtrudniejsze w języku polskim, mówi mało... albo wcale to znak, że wizyta u logopedy jest konieczna.

Jak pracuje logopeda?

Specjaliści twierdzą, że zaburzenia mowy wywodzą się z psychiki człowieka i w znacznym stopniu wiążą się z jego aktywnością. Dlatego logopeda podczas pracy z dziećmi opiera się przede wszystkim na grach i zabawie słowem. Bardzo często zabawie towarzyszy dźwięk lub taniec. Ćwiczenia kształtujące wzrok, słuch oraz zmuszające do aktywności ruchowej świetnie wpływają na rozwój intelektualny dziecka i zmniejszają ryzyko występowania późniejszych ewentualnych zaburzeń tj. popularnej w dzisiejszych czasach - dysleksji.

W naszym centrum przyjmują:

mgr Katarzyna Hermanowicz - logopeda

Rejestracja

szybka i łatwa rejestracja online