logopedia

Jest logopedą. Pracuje z dziećmi z dyslalią (zaburzenia artykulacji), z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami anatomicznymi (wady ortodontyczne, wrodzone ? np. rozszczepy) i zespołami genetycznymi, z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzm) i z porażeniem mózgowym. Pracuje także z ludźmi dorosłymi oraz młodzieżą po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych.


REJESTRACJA ONLINE