Lekarze


Doktor Anna Wieczorkiewicz-Płaza jest specjalistą chorób dzieci oraz nefrologiem dziecięcym. W ramach swojej działalności w CM Tulipan konsultuje dzieci z zakresu pediatrii oraz nefrologii. Wykonuje badania diagnostyczne : USG dróg moczowych. Pracuje również w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie ( dawne DSK ).

lekarz stomatolog specjalizujący się w stomatologii estetycznej, implanto-protetycznej, protetyce technik dentystyczny. Jego domeną są rekonstrukcje estetyczne przy zastosowaniu najnowszych technologii i trendów obowiązujących w stomatologii.

Doktor Krystian Kotiuszko jest specjalistą otorynolaryngologiem. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządów głowy i szyi. Wykonuje badania fiberoskopowe górnego piętra uk. oddechowego a także badania audiologiczne (otoemisja akustyczna,audiometria impedancyjna).

Ukończyła całościowe podyplomowe szkolenie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szereg szkoleń z zakresu diagnozy czy pomocy dzieciom i rodzinie. zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz terapią rodzin.

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka oraz studia licencjackie na kierunku Dietetyka.

Jest logopedą. Pracuje z dziećmi z dyslalią (zaburzenia artykulacji), z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami anatomicznymi (wady ortodontyczne, wrodzone ? np. rozszczepy) i zespołami genetycznymi, z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzm) i z porażeniem mózgowym. Pracuje także z ludźmi dorosłymi oraz młodzieżą po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych.


REJESTRACJA ONLINE