logopedia

Przedmiotem badań logopedii jest ludzka mowa. Logopeda zajmuje się problemami, które utrudniają człowiekowi swobodną komunikację, kształtuje mowę, czuwa nad jej prawidłowością fonetyczną i gramatyczną. W jego gestii leży korekcja...

REJESTRACJA ONLINE